< Внедряване на електронни пътни знаци за нуждите на Автомагистрали ЕАД

(Снимки: Сейф Конвой ООД)

09 септември 2018 г.

През 2018 година държавното дружество за поддържане на автомагистали в България премина към използването на електронни пътни знаци за обезопасяване и бързо въвеждане на временна организация на движението при извършване на рутинните си ежедневни работи на пътя. Бяха монтирани автоматизирани – лесно управляеми електронни пътни знаци на покривите на патрулните автомобили. Благодарение на използването на LED технология тези електронни пътни знаци допринасят за добрата и безопасна работа на служителите на дружеството.