< Матричен управляем електронен пътен знак

(Снимки: Сейф Конвой ООД)

25 януари 2020 г.

След дълги инженерни разработки и множество лабораторни изследвания в началото на 2020г. успяхме да пуснем на пазара матричен управляем електронен пътен знак. Това е знак, който може да бъде част от така наречените умни градове. Благодарение на високотехнологичния хардуерен и софтуерен дизайн този продукт може да бъде управляван от разстояние, да визуализира различни пиктограми и текстове, да следи различни параметри от допълнителни датчици, да води различни статистически данни от транспортната инфраструктура.