< Проучване видимостта на пътните знаци

(Снимки: Сейф Конвой ООД)

25 март 2022 г.

Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) направи проучване-експеримент на Автомагистрала „Хемус“ за видимостта на различните типоразмери пътни знаци с различен клас светлоотразително фолио и видимостта на електронни пътни знаци. Експеримента беше направен при движещ се автомобил с различна скорост както в светлата, така и в тъмната част на деня. Сейф Конвой участва активно в този експеримент като предостави електронните пътни знаци за целите на това проучване. На електронните пътни знаци бяха визуализирани различни по размери и видове пиктограми и текстове, като самото управление беше реализирано от разстояние и имитираше управление от координационен център.